Hỗ trợ trực tuyến

0907507107

Hỗ trợ Online:

Thông tin liên hệ:

Quản Trị Web : 0907.507.107 Mr Hiếu

Kĩ Thuật :          0913.923.149 Mr Bằng 

Báo Giá :           0913.923.149 Mr Bằng

 

 

Khách hàng Tiêu biểu
Thống kê truy cập
Đang Online: 19
Thống kê tuần: 68
Thống kê tháng: 974
Tổng: 229579

NĂNG LỰC NHÂN SỰ

  KỸ SƯ CHUYỀN NGÀNH

1- Hoàng Văn Lịch          (Kỹ sư cơ khí )

2- Đỗ Văn Đông             ( Cơ Khí )

3- Nhâm Quang Dương    ( Kỹ sư điện )

4- Hoàng Anh Tuấn        ( Kỹ sư cơ khí )

5- Nguyễn Thị Tình        ( Trung cấp kế toán )

6- Hoàng Thúy Hằng      ( Kỹ sư kinh tế )

7- Phạm Thành Văn       ( Thạc sĩ kinh tế )

CÔNG NHÂN KỸ THUẬT:

1- Nguyễn Thanh Giang  ( Thợ tiện bậc 5/7 )

2- Trần Đức Thiện         ( Thợ phay bào bậc 3/7 )

3- Nguyễn Văn Đôn        ( Thợ Nguội bậc 4/7 )

4- Nguyễn Văn Giỏi        ( Thợ hàn bậc 5/7 )

5- Bùi Văn Hợi               ( Thợ hàn bậc 5/7 )

6- Quản Xuân Sơn         ( Thợ hàn bậc 4/7 )

7- Nguyễn Văn Hưởng    ( Thơ hàn bậc 4/7 )

8- Trần Cao Đà             ( Thợ điện )

9- Nguyễn Minh Thư      ( Thợ tiện )